Virtual Knowledge Centre - Hydraulic Engineering


     Lecture Notes

Home · About · Disclaimer ·
 

On this page an overview is given of (old) lecture notes issued by the department of Hydraulic Engineering, which are digitally available via the TU Delft Institutional repository.
Especially with older lecture notes, neither the exact year or the author is known. Also some lecture notes published by IHE are listed below.
Some lecture notes are available only for CiTG-users, see this list.
A general overview of lecture notes of TU Delft can be found at http://readers.tudelft.nl (WebEdu site)

Year Author Code Title
1949 Bendegom, L. van
Beschouwingen over de grondslagen van kustverdediging
1951 Burgers, J.M.
Lecture notes on Turbulent Fluid Motion (collegediktaat sabbatical CalTech)
1953 Mazure, J.P.; Prager, W.
Hogere elasticiteitstheorie + bezwijkanalyse portalen, platen en schalen
1958 Rossum, F. van 
Gegevens en beschouwingen over Petroleumhavens (colleges L. van Bendegom)
1959 Rossum, F. van
gegevens en beschouwingen over Overslaginrichtingen in havens (colleges prof. Van Bendegom)
1959 Rossum, F. van
Golfdrukken tegen vertikale muren (colleges prof. Van Bendegom)
1960? Glerum, A.
Vraagstukken waarnemingsrekening
1960 ? Bijker

Kustvormen, golfbrekers
1960 ? Jansen, P.P.   Havens
1960 ? Zanen, A.
Grondverzet (collges prof. Jansen)
1960 ? Zanen, A.; Jansen, P.P.   Rijshout-, riet- en stroconstructies in de natte waterbouwkunde (colleges prof. Jansen)
1960 ? Bendegom, L. van; Rossum, F. van   De waterbeweging in kanalen veroorzaakt door scheepvaart
1963 ? Swier, G.
Gegevens en beschouwingen over scheepshellingen en dokken (colleges prof. Jansen)
1963 ? Yperen, R. van
Havens (naar de colleges van prof. Jansen)
1963 ? Yperen, R. van
Gegevens en beschouwingen over vissershavens
1964 Yperen, R. van
Gegevens en beschouwingen over Inrichting en expoitatie van zeehandelshavens (colleges van prof. Jansen)
1965 ? Begemann, C.L.
Waterkracht, accumulatiewerken
1965 ? Nanninga, N.
collegediktaat waterbouwkunde, tekst en figuren
1965 Begemann, C.L f20 collegedictaat waterkracht, inclusief autografien
1965 Begemann, C.L. f21 collegedictaat waterkracht II, inclusief autografien
1966 Huisman, P.
Extreme waarden en dicisieproblemen
1967 Bendegom, L. van   Algemene waterbouwkunde I - De Natuur
1967 Bendegom, L. van   Algemene waterbouwkunde II - De Techniek - deel A - deel B
1968 Bijker, E.W.
Kustwaterbouwkunde
1969 Bendegom, L. van; Bouwmeester, J.
oeververdediging van scheepvaartkanalen (vertaling van bijdrage voor PIANC congres)
1969 Bendegom, L. van
Verkeerswaterbouwkunde deel A, B en C
1970 ? Bendegom, L. van
Inleiding civiele techniek, Havens
1970 Bijker, E.W.
Coastal Engineering and Harbour Entrances
1971 Bendegom, L. van
Begin van beweging en transport van sedimenten in waterlopen
1971 Vries, M. de f10A Aspecten van zandtransport in open waterlopen
1972 Kalkwijk, J.P.T. b74 Toepassing van asymptotische methoden in de vloeistofmechanica
1972 Bijker, E.W.   Lecture notes for introduction to coastal engineering and breakwaters
1972 Bijker, E.W.
Lecture notes for Topics in Coastal Engineering
1973 Allersma, E., Massie W.W. (Bijker, E.W.)
statistical description of ocean waves
1973 Verspuy, C. b73A De harmonische methode
1973 Verspuy, C. b73B De harmonische methode, herleiden van differentiaalvergelijkingen
1973 Verspuy, C. b73A Lange golven in leidingen
1974 Bendegom, L. van
Regulation structures
1974 Bendegom, L. van
Natuurlijke waterlopen, rivierwerken
1974 Vries, M. de f10 Sedimenttransport
1974 Bos, G.S.
Bananeschillen (door Lohuizen aangepaste uitgave Juni 1979)
1975 Schönfeld, J.C. b8 Handleiding bij eenheid 9, 10, 11 (individueel studiesysteem, deel vloeistofmechanica)
1975 Vries, M. de b80 Waterloopkundig onderzoek
1975 Kalkwijk b75 De analyse van getijden 
1976 Battjes, J.A. b76 korte golven, refractie en diffractie
1976 Massie, W.W. f11a Coastal Engineering, vol I, introduction (lectures of prof. Bijker)
1976 Massie, W.W. f5 Coastal Engineering, vol III, breakwaters (lectures of prof. Bijker)
1976 Velde, P.A. van de f9 Ontwerp van kunst- en grondwerken - waterbouwkundige constructies
1976 Velde, P.A. van de f3 Polders en Waterkeringen, deel waterkeringen
1976 Vries, M. de f10A Morphological computations
1977 Schönfeld, J.C., Kranenburg, C. b81 Dichtheidsstromen en interne golven
1977 Velde, P.A.van de f9 Berekeningsmethode damwanden
1977 Kooman, C. f13C Verkeerswaterbouwkunde b.o.
1977 Verspuy, C.; Vries, M. de; b73A Lange golven I
1978 Bendegom, L. van f8 Rvieren en rivierwerken
1978 Segeren, W.A. f16a Inrichtingsprojecten
1978 Lohuizen, H.P.S. van fc1 De praktijk van de civiel ingenieur, natte waterbouw
1978 Tupang, C.W.L.
Verkeerswaterbouwkunde - civiele techniek in ontwikkelingslanden
1978 Tupang, C.W.L.
Havens in ontwikkelingslanden
1978
Massie, W.W.
f11B
Coastal Engineering, vol II, harbor and beach problems (lectures of prof. Bijker)
1978 Massie, W.W. f11a Glossary and conversion factors
1979 Massie W.W.
Offshore technology, hydrodynamic aspects of offshore structures
1979 Vreugdenhil, C.B. b84 Waterloopkundige berekeningen I
1979 Figee, A.
Zink- en kraagstukken in ontwikkelingslanden
1979 Massie, W.W. f5N Coastal Engineering, vol III, breakwater design (lectures of prof. Bijker)
1979 Koiter, W.T. -- Elastic stability
1980 Agema, A., Glerum, A., Bijker, E.W. f1 Inleiding in de waterbouwkunde
1980 ? Bouwmeester, J. ? f13a Flexibele waterbouwkundige constructies
1980 Vreugdenhil, C.B. b85 Waterloopkundige berekeningen II
1980 Kolkman, P.A. f9 Hydraulica van Schutsluizen
1981 Weele, A.F. van
Moderne Funderingstechnieken
1981 Glerum, A. f9 Het ontwerpen van waterbouwkundige constructies
1982 Pols, A.A.J. fc25 Beginselen ontwerpen, planning en organisatie, deel 2 (sectie planologie)
1982 Massie, W.W. f11a Coastal Engineering, vol I: Introduction
1982 Glerum, A. f9a Waterbouwkundige constructies b.o.
1982 Agema, J.F. f11 Waterkeringen
1982 Vrouwenvelder, A.C.W.M, Vrijling, J.K. b3 Probabilistisch ontwerpen
1984 Bouwmeester, J. f13N Weerstand en capaciteit van scheepvaartwegen
1984 Geldof, H.J., Mazijk, A. b71A Vraagstukken vloeistofmechanica
1984 Battjes, J.A. b78 windgolven
1984
Glerum, A.
f9a, f9N
Waterbouwkundige kunstwerken, waterbouwkundige constructies: Bijzondere onderwerpen I
1985 Massie, W.W. f7/f5N Coastal Engineering, vol II, harbor and beach problems (lectures of prof. Bijker)
1986 Velsink, H., Groenveld, R. f12N/f13 Havens
1986 Massie, W.W.
Coastal engineering, glossary and conversion factors
1986 Battjes, J.A. b76 Korte golven
1986 Booij, R. b82 Turbulentie in de waterbouwkunde
1987 Bouwmeester, J.  f4 Flexibele waterbouwkundige constructies
1987 Bouwmeester, J. f12N Binnenscheepvaart en scheepvaartwegen
1988 Bouwmeester, J. f13N Weerstand en capaciteit van scheepvaartwegen (Havens en Scheepvaartwegen II)
1988 Battjes, J.A. b80N Inleiding vloeistofmechanica
1989 Van der Velden, E.T.J.M. f7 Coastal Engineering
1990 Vries, M. de f8 Rivieren
1990 Battjes, J.A. b70 Inleiding vloeistofmechanica
1990 Verspuy, C. b70 Oefeningen bij vloeistofmechanica
1992 Booij, R. b82, ct5312 Turbulentie in de waterloopkunde, handleiding
1992 Glerum, A. f9c Waterbouwkundige werken b.o.(tunnels)
1992 Rosbergen, E, en anderen fc2b Inleiding civiele techniek
1993 Groenveld, R. f12/f13 Service systems in ports and inland waterways
1993 Vries, M. de f10 River Engineering
1993 Velsink, H f12/f13 Ports and Terminals
1993 Schiereck, G.J. f4 Introduction to bed, bank and shore protection
1994 d'Angremond, K. f5 Breakwater design
1994 Roode, F.C. van f11c
Damming of tidal estuaries and lowland rivers
1994
f3 Waterbouwkunde tentamenopgaven 1992/1993/1994
1996 Schiereck, G.J. f4 Introduction to bed, bank and shore protection
1997 Duivendijk, J. van f20 Energiewaterbouwkunde
1998 Vriend, H.J. ct3340 Rivierwaterbouwkunde
1998 Angremond, K. d', Somers, C.M.G. ct4300 Coastal Engineering, vol I
1998 Kuijpers, H.K.T., Bezuijen, K.G.; Glerum, A.; Kuiper, W.; Voortman, H.G.; Vrijling, J.K. CTwa3330 Waterbouwkundige kunstwerken deel A, Algemeen
1999 Ligteringen, H. ct4330 ports and terminals
1999 Stelling, G.S., Booij, N. ct4340 Computational modelling flow and transport
2000 Bezuyen, K.G. ct3330 Constructieve waterbouw, deel B, schutsluizen
2000 Vrijling, J.K. ct5313 Waterbouwkundige kunstwerken, eilanden in de IJszee
2000 Battjes, J.A. ct3310 Stromingen in waterlopen 
2000 Vriend, H.J. de, Dronkers, J., Stive, M.J.F. ct5303 Coastal inlets and tidal basins
2001 Angremond, K. d', Pluim-Van der Velden, E.T.J.M. ct4300 Introduction to coastal engineering
2002 Vrijling, J.K., Gelder, P.H.A.J.M. van f30 (ct5310) Probabilistic design in hydraulic engineering
2002 Ankum, P.  ct3410 Design of open-channels and hydraulic structures 
2007 Bezuyen, K.G., Stive, M.J.F., Vaes, G.J.C., Vrijling, J.K., Zitman, T.J. ct2320 Inleiding waterbouwkunde
2009 Graaff, J. van de ct5309 Coastal Morphology
2011 Bezuyen, K.G., Stive, M.J.F., Vaes, G.J.C., Vrijling, J.K., Zitman, T.J. ct2320 Inleiding waterbouwkunde
2011 Voorendt, M.Z, Molenaar, W.F., Bezuyen, K.G. ct3330 hydraulic structures, caissons


Some lecture notes from Unesco-IHE in Delft

Year Author Title
1960 Zanen, A. Navigation canals
1977 Vries, M. de Scale models in hydraulic engineering
1979  Breusers, H.N.C. Local Scour
1980 Stuip, J. Revetments 2
1981 Zanen, A. Revetments
1981 Novak, P. Applied Hydraulics
1982 Vries, M. de Scale models in hydraulic Engineering
1983 Breusers, H.N.C. Sediment transport
1984 Kalkwijk, J.P.T. Tides
1985 Vries, M. de Engineering Potamology
1992 van Os, A.G., Abraham, G. Density currents and salt intrusion
1993 de Heer, R. Compendium of hydraulic structures
1998 Verhagen, H.J. Revetments, Sea dikes and river levees
2004
te Slaa, G.
River training works