Virtual Knowledge Centre - Water


     Rapporten Dienst Zuiderzeewerken

Home About Disclaimer Terug naar RWS overzicht  


ZZW-60-03

Roest, P.W. Voorlopige berekening ter vergelijking van dijkhoogten "Balgzand" : tussen A. aanleg nieuwe dijk; B verhogen oude dijk


1986-03-01
veiligheidsnormen dijken IJsselmeer

Rapport is beschikbaar via digitale bibliotheek Ministerie van Infrastructuur en Milieu