Eduard Cornelius Abendanon

(1878 - 1962)


(Pati N.O.I. 2 dec. 1878 - Monte Carlo 5 aug. 1962), ingenieur, geoloog. Ondernam, na zijn studie mijnbouwkunde aan de TH in Delft, verschillende geologische exploratie- en karteringsexpedities, zoals de Midden-Celebes expeditie in 1909-1910. Was sinds 1922 hoogleraar in de geologie aan de UvA. Publiceerde in de periode 1906-1960 onder meer: Nederland`s Boschprovincie; een studie over de drooglegging van de Waddenzee (1953).