Willem Beijerinck

(1891 - 1960)


(Utrecht 3 juli 1891 - Assen 8 feb. 1960), bioloog, natuurbeschermer. Gaf, na zijn studie aan de LHS te Wageningen, tot 1926 leiding aan een boerenbedrijf te Wijster. Verrichtte daarnaast onderzoek naar de natuur, met name van plankton in heideplassen en publiceerde daarover in De Levende Natuur. Promoveerde in 1927 te Wageningen op Over verspreiding en periodiciteit van de zoetwaterwieren in Drentsche heideplassen.Beijerinck ijverde voor het behoud van typisch Drentse biotopen. Het door hem in 1933 opgerichte Biologische Station te Wijster werd in 1956 door de LHS te Wageningen overgenomen. In 1965 werd uit zijn nalatenschap het Beijerinck-Poppingafonds opgericht.
Meer info via:

Illustratiebron: Biografisch Woordenboek van Nederland 1880-200 (KNAW)