Dirk Hendrik Steven Blaupot ten Cate

(1863 - 1944)


(Groningen 16 juni 1863 - Apeldoorn 6 okt. 1944), ingenieur. Werkte als zelfstandig raadgevend civiel ingenieur te Groningen. Schreef diverse rapporten en artikelen over geologie, archeologie en waterstaat w.o. Het Eemskanaal, het Winschoter-, het Muntendammer-, Dwars- en Oosterdiep en het Stadskanaal benevens de Noord-Willemsvaart en het eerste pand van het Reitdiep, beschouwd als scheepvaart- en afwateringskanalen(1902) en Ontwerp tot verbetering van de Steenwijker-, de Wapserveensche- en de Vledder Aa (1908). Woonde sinds 1935 te Arnhem en schreef daar Het ontstaan van de Nederlandsche duinkust(1936).