Adriaan Kees Constandse

(1929 - 1989)


(Zierikzee 13 juli 1929 - Nieuwegein 27 april 1989), sociograaf, hoogleraar. Was, na zijn studie sociale geografie aan de RU Utrecht, sinds 1955 werkzaam bij de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken; sinds 1963 de RIJP in Zwolle), de laatste jaren als hoofd van de afdeling sociografisch en economisch onderzoek. In 1960 promoveerde hij aan de RU Utrecht cum laude op Het dorp in de IJsselmeerpolders. Sinds 1971 was hij hoogleraar urbane planologie aan de LHS in Wageningen. Van zijn publicaties noemen we: De IJsselmeerpolders, een oud plan met nieuwe functies (1972) en Verkenningen Markerwaard (met R.H.A. van Duin e.a.; 1975).