Cornelis Hendrik Edelman

(1903 - 1964)


(roepnaam: Cees; Rotterdam 29 jan. 1903 - Wageningen 15 mei 1964), mijnbouwkundig ingenieur, bodemkundige, hoogleraar. Studeerde in 1924 af aan de TH te Delft. Was sedimentologisch-petrologisch onderzoeker en van 1929 tot 1933 conservator van het Geologisch Instituut van de UvA. Promoveerde cum laude op Petrologische provincies in het Nederlandsche Kwartair (1933). Volgde in 1933 J.van Baren op als hoogleraar in de mineralogie, petrologie, geologie en agrogeologie aan de LH te Wageningen en was sinds 1945 directeur van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen. Ontving in 1946 een eredoctoraat van de Universiteit van Gent. Zie ook: A.W.Vlam.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons: Edelman overhandigt Mansholt een Wagenings eredoctoraat (1956)