Frederikus Jacobus Faber

(1899 - 1984)


(Alkmaar 15 feb. 1899 - Zutphen 13 mrt. 1984), mijnbouwkundig ingenieur, geoloog, hoogleraar. Studeerde in 1923 af in de mijnbouwkunde aan de TH in Delft en promoveerde in 1926 met lof op een bijdrage tot de geologie van Zuid-Angola. Werkte daarna als exploratie-ingenieur voor BPM in het buitenland. Werd in 1946 benoemd tot hoogleraar in de geologie aan de TH in Delft. Schreef een aantal leerboeken w.o. Geologie van Nederland (4 dln., 1926), Nederlandsche Landschappen (1947) en Hoe Nederland ontstond (1979).