Nicolaas Hubert Henket

(1829 - 1904)


(Sint Pieter 7 nov. 1829 - Den Haag 12 mei 1904), waterbouwkundige, hoogleraar. Deed, na zijn opleiding tot landmeter, veel praktijkervaring op bij verschillende waterstaatswerken. Assisteerde T.J.Stieltjes bij de aanleg van spoorwegen op Java. Deze droeg hem, ondanks zijn beperkte opleiding, voor als hoogleraar aan de PS te Delft, waarvan hij van 1895 tot 1897 directeur was. Schreef o.m. Kanaal van Amsterdam door de Geldersche Vallei naar de Waal (1879). Redigeerde, met C.M.Schols en J.M.Telders, het handboekWaterbouwkunde (1885). Zie ook: C.J.van Doorn.
Meer info via:

Illustratiebron: breurhenket.com