Marcus Willem Heslinga

(1922 - 2009)


(roepnaam: Max; Akkrum 31 juli 1922 - Bilthoven 11 jan. 2009), sociaal- en historisch geograaf, hoogleraar. Werkte, na zijn studie sociale geografie aan de Universiteit van Utrecht (1947-1951), daarna onder meer aan de VU in Amsterdam. Promoveerde daar in 1962 op de Ierse grens als culturele scheidslijn en was daar van 1962 tot 1984 hoogleraar sociale geografie. Publiceerde vooral over regionale geografie en schreef biografieën van enkele geografen. Debuteerde met: De Scheene en haar schilder (D.K. Koopmans; 1941) en na de Februari-ramp: De watersnood op Schouwen Duiveland (1953)
Meer info via: