David Jacobus Hissink

(1874 - 1956)


(Kampen 22 okt. 1874 - Haren 17 jan. 1956), bodemscheikundige. Werkte, na in 1899 te zijn afgestudeerd en gepromoveerd in de scheikunde aan de UvA, korte tijd als leraar scheikunde in Den Helder. Was tot 1916 werkzaam bij verschillende landbouwkundige proefstations, daarna tot 1939 directeur van het Bodemkundig Instituut te Groningen. Schreef zeer vele artikelen in bodemkundige, chemische en landbouwkundige tijdschriften en rapporten zoals De bodemkundige gesteldheid van de achtereenvolgens ingedijkte Dollardpolders (1935) en De humus- en stikstofgehalten van de ingepolderde gronden in de voormalige Zuiderzee (1954)
Meer info via: