Paulus Peronius Cato Hoek

(1851 - 1914)


(Giethoorn 16 juni 1851 - Haarlem 27 feb. 1914), zoöloog, leraar. Studeerde zoölogie en promoveerde in 1875 te Leiden. Was leraar natuurlijke historie te Leiden. Werd in 1888 benoemd tot rijksadviseur in visserijzaken en was tevens directeur van het Zoölogisch Station in Den Helder. Was vanaf 1912 directeur van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek. Schreef veel over schaaldieren en de visserij op de voormalige Zuiderzee, w.o. De invloed der afsluiting en droogmaking op de visscherij in de Zuiderzee (1890).