Cornelis Kalisvaart

(1901 - 1983)


(Zoetermeer 14 apr. 1901 - t Harde 19 aug. 1983), ingenieur, bodemkundige. Werkte, na in 1922 te zijn afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur aan de LHS in Wageningen, bij het Bodemkundig Instituut in Groningen. Vervolgens was hij als bodemkundige in dienst van de Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) en van 1963 tot 1966 als hoofd van het landbouwwetenschappelijk onderzoek bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Zwolle. Van zijn publicaties noemen we: Over de mechanische samenstelling en de practische waardering van een aantal Hollandsche zeezandgronden (1935), Ervaringen met de infiltratie in de Noordoostpolder (1959) en zijn bijdragen aan de jubileumwerken Langs gewonnen velden (1954) en In het spoor van de pioniers (1977).