Adolf Frederik Kamp

(1905 - 1987)


(Roosendaal 19 apr. 1905 - Bergen NH 1 juni 1987), burgemeester, dijkgraaf, schrijver. Studeerde rechten te Leiden, begon zijn loopbaan als secretaris van de Directie Wieringermeer en was enige jaren burgemeester van Texel. Was dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier. Schreef o.m. Zuiderzeeland; verleden en toekomst van de Zuiderzee (1937) en redigeerde het jubileumwerk De Technische Hogeschool te Delft 1905-1955 (1955). Zijn poëtische vaardigheden bleken uit opmerkelijke gedichten zoals in Ingenieur en dichter (1949) en Waterstaat en poëzie (1958)