Sjirk Frans Kuipers

(1917 - 2000)


(Leeuwarden 1 okt. 1917 - Zutphen 5 juni 2000; begraven in Gorssel), ingenieur, bodemkundige. Studeerde in 1946 af als landbouwkundig ingenieur aan de LHS in Wageningen en trad in dienst van de Stichting voor Bodemkartering, belast met het karteringsgebied van Schouwen-Duiveland, Tholen en de knipgronden van Friesland. Was van 1948-1963 werkzaam als Rijkslandbouwconsulent in Bennekom. Promoveerde in 1960 in Wageningen op: Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-Duiveland en Tholen naar de toestand vóór 1953. Werd in 1963 benoemd in de directie van de Rijks Landbouwschool in Deventer. Na zijn vervroegd pensioen in 1975 wijdde hij zich aan historisch-geografisch onderzoek. Van zijn publicaties in de periode van 1948-1994 noemen we: Enkele luchtfoto-aspecten van Schouwen en Duiveland (1948), Bodemkunde (1956), Dammen en dijken uit de elfde en twaalfde eeuw in de polder Schouwen (1982) en Bergen en burgen op Schouwen-Duiveland (1984).