Wilhelmus François Leemans

(1841 - 1929)


(Leiden 13 sep. 1841 - Den Haag 29 nov. 1929), ingenieur. Werkte, na zijn studie aan de PS te Delft, bij RWS in Steenenhoek, Den Bosch en Kampen. Zijn voorstel tot afsluiting van de Zuiderzee werd in 1877 wetsontwerp. Leidde de verruimingswerkzaamheden van de Rotterdamse Waterweg; schreef: De Nieuwe Waterweg langs Rotterdam naar zee (1897). Bij pensionering was hij HIG van de waterstaat. Was in de periode van 1892 tot 1913 voorzitter van de Zuiderzeevereniging, van 1892 tot 1903 driemaal voorzitter van het KIVI en lid van talrijke staatscommissies. Zijn naam werd gegeven aan het gemaal van de Wieringermeer bij Den Oever.
Meer info via:

Illustratiebron: Schilderij door Jan Veth (1916) - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis