Jan Loeff

(1895 - 1981)


(Epe 9 mei 1895 - Veere 7 juli 1981), scheepsbouwkundig ingenieur. Ontwikkelde zich, na in 1925 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot een internationaal-erkend deskundige op het gebied van de watersport. Was redacteur van de Waterkampioen en raadgevend directeur van het Koninklijk Nederlands Watersportverbond. Zette zich in voor het behoud van het waterlandschap, was voorstander van een open Oosterschelde en was in 1967 mede-oprichter en voorzitter van de Studiegroep Oosterschelde. Schreef o.m. De Vechtplassen, ook gezien in West-Nederlandsch verband (1939) en een bijdrage in Ooster Schelde Open (1974).