Antonie Mellink

(1874 - 1943)


(Zutphen 8 nov. 1874 - Zutphen 13 jan. 1943), leraar. Was onderwijzer, later leraar in Zutphen. Schreef enkele leerboeken voor het middelbaar onderwijs en toelichtende teksten bij schoolplaten over plant- en dierkunde. Bekendheid kreeg zijn plaatjesalbum Album der zee (1929). Voor zijn bijzondere verdiensten ontving hij het ereburgerschap van Zutphen