Pieter Jan Remees Modderman

(1919 - 2005)


(Tanah Radja NOI 10 mrt. 1919 - Arnhem 18 april 2005), archeoloog, hoogleraar. Studeerde in 1941 af in de sociale geografie aan de RU in Utrecht. Deed, als assistent van prof. A.E. van Giffen, oudheidkundig bodemonderzoek in de toen pas drooggevallen Noordoostpolder en promoveerde daarop in Groningen met Over de wording en betekenis van het Zuiderzeegebied (1945). Werkte vanaf 1946 bij de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen en daarna als conservator bij de ROB in Amersfoort. Was van 1961 tot 1984 hoogleraar in de prehistorie aan de Universiteit van Leiden
Meer info via: