Reinout Heleen Johan Morra

(1916 - 1990)


(Utrecht, 2-9-1916 - Zoetermeer 7-5-1990). Medewerker van de studiedienst benedenrivieren, later waterloopkundige afdeling van directie Waterhuishouding en Waterbeweging. Is vooral bekend geworden door zijn aanpassing van de zandtransportformule van Kalinske. Dit volgt uit zijn bijdrage aan het rapport van de Deltacommissie (deel 5, bijdrage 4.6): De zandbeweging in het getijgebied van Zuidwest-Nederland. Daarnaast heeft hij werk gedaan aan de plaatsbepaling voor metingen met Decca. Hij schreef o.a. A system of radio-location used in the Delta Area voor de ICCE conferentie van 1960.

Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1944 RWS-BER Bedijkingskaart van Nederland BER144 (samenvatting)
1948 RWS-BER Zandmeetinstrumenten en hun betrouwbaarheid meetinstrumenten BER204 (samenvatting)
1948 RWS-BER Zandgehalteverticaal bij stationaire stromen onder eenwichtsvoorwaarden zandtransport BER206 (samenvatting)
1950 RWS-BER De water- en chloorbeweging in de mond van de Nieuwe Waterweg kmr 1030 verzilting BER225 (samenvatting)
1951 RWS-BER Het rollend zandtransport in rivieren zandtransport BER270 (samenvatting)
1951 RWS-BER Globale plannen voor stuw in Hollandsch Diep Hollands Diep stormvloedkeringen BER274 (samenvatting)
1952 RWS-BER De inhoudsveranderingen van de Nieuwe Maas, Scheur, Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Botlek, en Brielse Maas i.v.m. de verzilting morfologie BER283 (samenvatting)
1952 RWS-BER De zandbeweging in het getijgebied morfologie BER304 (samenvatting)
1953 RWS-BER Rapport over de zandbeweging in de drie Merweden, Noord, en Kil in geval stuw X wordt gemaakt Hollands Diep riviermorfologie
1961 RWS-Deltadienst Voorlopig resultaat van het onderzoek naar de waterbeweging in de Musi Getijberekening rapport van de waterloopkundige afdeling,op verzoek van BPM