Jan Gerhardus Ottema

(1804 - 1879)


(Doetinchem 1 dec. 1804 - Leeuwarden 19 mrt. 1879), letterkundige, regionaal historicus. Studeerde letteren in Groningen en promoveerde in Utrecht. Was conrector aan het gymnasium te Harlingen en Leeuwarden en secretaris van het Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde. Had romantische belangstelling voor de historische geografie en schreef o.m. Over den loop der rivieren door het land der Friezen en Batavieren in het Romeinsche tijdvak (met J.C.W. le Jeune; 1846) en Redevoering over het ontstaan der Zuiderzee (1846). Kreeg vooral bekendheid door zijn pleidooi voor de echtheid van Thet Oera Linda Bok, naar een 13e-eeuws handschrift.
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.

Illustratiebron: Wikimedida Commons -Beeldbank historisch centrum Leeuwarden