Will Marie Otto

(1919 - 2008)


(Bandoeng 24 juni 1919 - Den Haag 27 nov. 2008), ingenieur, bestuurder. Studeerde tropische bosbouw aan de LHS in Wageningen en behaalde in 1946 het ingenieursdiploma. Werkte daarna bij de Cultuurtechnische Dienst in Utrecht en promoveerde aan de LHS in Wageningen op: Grondverbetering op lage zandgronden(1959). Was van 1963-1976 directeur van de RIJP, tevens landdrost van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. Van zijn publicaties in de periode van 1953-1990 noemen we: 't Blijft mensenwerk; een bundel opstellen over het Zuiderzee project (1989).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders