Jan Johan Pannekoek van Rheden

(1876 - 1945)


(Batavia NOI 2 mrt. 1876 - Haarlem 2 juni 1945), geoloog. Werkte als geoloog bij de Rijks Geologische Dienst in Haarlem en schreef in de periode van 1919 tot 1942 een aantal bijzondere artikelen op het gebied van de riviermorfologie: Een bijdrage totonze kennis omtrent de geologische geschiedenis derGeldersche Vallei (1939), Over het ontstaan der rivier-meanders (1941) en Over de reconstructie van voormalige rivierloopen (1942).