Leendert Japhet Pons

(1921 - 2008)


(Groote Lindt 4 juli 1921 - Arnhem 16 juni 2008), bodemkundige, hoogleraar. Was, na in 1947 te zijn afgestudeerd aan de LHS te Wageningen, van 1950-1960 werkzaam bij de Stichting voor Bodemkartering, belast met o.m. de overzichtskartering van de IJsselmeerpolders. Promoveerde in 1957 in Wageningen op De geologie, de bodemvorming en de waterstaatkundige ontwikkeling van het Land van Maas en Waal en een gedeelte van het Rijk van Nijmegen. Werd in 1964 hoogleraar in de regionale bodemkunde aan de UvA en van 1965-1987 aan de LHS als opvolger van C.H. Edelman. Zijn meest bekende publicatie is De holocene wordingsgeschiedenis van Noordholland en het Zuiderzeegebied (met A.J. Wiggers; 1959-1960).
Meer info via: