Jan Poortman

(1897 - 1984)


(De Wijk 1 okt. 1897 - Meppel 13 feb. 1984), leraar, schrijver. Was, naast zijn beroep als onderwijzer te Meppel en leraar te Zutphen, schrijver, fotograaf en radio-amateur. Schreef streekromans in het Drents en vele artikelen over regionale geschiedenis, scheepvaart en nijverheid. Was redacteur van de Nieuwe Drentse Volksalmanak, van het boek Drente, een handboek voor het kennen van het Drentsche leven in voorbije eeuwen (2 dln., 1943-1951) en auteur van het boek Meppel door de eeuwen heen (1967) en De Hoogeveense Vaart(1981)
Meer info via:

Illustratiebron: Het geheugen van Drenthe