Hendrik Simon Johannes Rose

(1825 - 1888)


Nederlands waterbouwkundige. Na indiensttreding bij de waterstaat verschillende standplaatsen, was betrokken bij de aanleg van de Nieuwe Merwede. Was een specialist op het gebied van de Grote Rivieren. Hij was betrokken bij de commissie voor de Nieuwe Waterweg en het Zwolse Diep. Heeft het definitieve ontwerp gemaakt van de Bergse Maas. Uitendelijk werd hij Inspecteur van de waterstaat.
Meer info via: