Jaap Rus

(1923 - 2019)


Na opleiding bij het Zeeuws Technisch Instituut (ZTI) in het begin van de 2e Wereldoorlog opgeroepen bij Organisation Todt, waar hij info verzamelde voor de geallieerden. Na de oorlog gaf hij mede leiding aan het herstellen en de nieuwbouw van bruggen en sluizen. In Amsterdam was hij projectleider van het herstel van de Oranjesluizen. Verder had hij als hoofd van de beheersdienst een belangrijk aandeel in de tracë vaststelling en voorbereiding van de IJ-oeververbinding bij Schellingwoude, waaronder de Schellingwouderbrug en was hij betrokken bij de uitvoering van de werken. In de jaren 70 was hij een van de projectleiders bij de bouw van de Vlaketunnel. Daarna werd Rus hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud Waterhuishouding en Waterkeringen van de directie Zeeland. Hij gaf leiding aan de ontwikkeling van geheel nieuwe systemen ten behoeve van het toekomstige beheer van de Oosterscheldekering. Rus was voorzitter van de werkgroep Inrichting en Beheer stormvloedkering.
Meer info via:

Illustratiebron: Foto Lex Meester