Jhr. Louis Frederik Teixeira de Mattos

(1872 - 1945)


(Amsterdam 18 mei 1872 - Den Haag 30 okt. 1945), ingenieur, wethouder, publicist. Na zijn studie aan de PS te Delft vervulde hij diverse functies bij de waterstaat en in commissies van de overheid. Liet te Beekbergen landhuis Het Spelderholt bouwen, was wethouder van OW te Apeldoorn en bestuurslid van de Ned. Heidemij. Wijdde zich aan studie en publicatie op het gebied van de waterstaat en schreef o.m. Twee bescheiden met betrekking tot het dijkwezen in de provincie Overijsel (1900), De Dedemsvaart (2 dln., 1903) en zijn levenswerk De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid Holland (10 dln. in 14 bdn., 1906-1961), waarvan de voltooiing postuum door anderen heeft plaatsgevonden.
Meer info via:

Illustratiebron: Biografisch woordenboek Gelderland