Jacobus Simon Veenenbos

(1921 - 1988)


(Rotterdam 26 mrt. 1921 - Wageningen 12 feb. 1988), landbouwkundig ingenieur, bodemkundige. Studeerde aan de LHS te Wageningen en promoveerde in 1950 aldaar op De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer en Blokzijl in het randgebied van de Noordoostpolder. Was verbonden aan de LHS en deed veel bodemkundig onderzoek o.m. in Friesland en Iran. Schreef diverse artikelen in Boor en Spade en verder o.m. De bodem van Friesland (1950).