Frederik Ernst Leopold Veeren

(1862 - 1908)


(Lienden 26 juli 1862 - Winterswijk 29 jan. 1908), geograaf, publicist. Was leraar aardrijkskunde te Winterswijk en was pleitbezorger voor geohydrologisch onderzoek ter verbetering van de drinkwatervoorziening. Schreef diverse artikelen over grondwaterstanden, niveauveranderingen, vergelijkingsvlakken en over kleine riviertjes in ons land w.o.De Groenlosche Slinge en haar stroomgebied boven het dorp Winterswijk (1901) en De rivier de Linde en haar stroomgebied boven de Oldeberkoopster draaibrug (1904).