Anton Verbraeck

(1921 - 2005)


(roepnaam: Ton; Amsterdam 20 mrt. 1921 - Arnhem 12 okt. 2005), geoloog. Werkte, na in 1949 als geoloog te zijn afgestudeerd aan de RU vanLeiden, enige jaren bij Shell en van 1957 tot 1986 als geoloog bij de Rijks Geologische Dienst in Haarlem. Verrichtte vele geologische opnamen voor de Geologische Kaart van Nederland en schreef onder meer: Geologie van de Tielerwaard (1961), Leer uzelf archeologie (1970), Teunis Vink en de Hollandse en Utrechtse veengebieden (1988) en De Rijn aan het einde van de laatste ijstijd (1990).