Jan Vlieger

(1911 - 1993)


(Amsterdam 20 jan. 1911 - Nieuwehorne 14 feb. 1993), bosbouwkundig ingenieur, natuurbeschermer. Werkte, na in 1938 te zijn afgestudeerd in de Nederlandse en koloniale bosbouw aan de LHS te Wageningen, bij Staatsbosbeheer in Utrecht, sinds 1942 als houtvester te Leeuwarden en van 1966 tot 1976 als HID van Landinrichting Noord Nederland. Was van 1946 tot 1982, met onderbrekingen, bestuurslid van It Fryske Gea en werd bij zijn afscheid tot erelid benoemd. Schreef o.m. Over hoog- en laagveenassociaties (1938), Het botanisch onderzoek van het Naardermeer (met E.M.van Zinderen Bakker; 1940),De toekomst van het Lauwerszeegebied (1963) en Het Friese Landschap (1980). Zie ook: G.Kruseman.