Pieter Jacobus Wemelsfelder

(1907 - 1995)


(Goes 18 nov. 1907 - Almen 1 juli 1995), ingenieur. Werkte, na in 1930 te zijn afgestudeerd aan de TH te Delft, bij het WL te Delft, daarna bij RWS. Was hoofd van de Hydrometrische Afdeling van de DWW. De ontwikkeling van methoden en instrumenten voor het meten van waterstanden, golven en getijden was één van zijn grote verdiensten. 'Niet tot weten zonder meten' is een van hem afkomstige zinspreuk. Schreef verhelderende artikelen in technisch-wetenschappelijke tijdschriften w.o. Wetmatigheden in het optreden van stormvloeden (1939) en enkele monografieën zoalsPlan voor een redelijke Nederlandse samenleving(1946) en Zeespiegelbeweging en bodemdaling (met S.Jelgersma en H.Smits; 1965).
Meer info via:

Illustratiebron: wikimedia commons foto uit 1943

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1933 WL Delft Onderzoek naar de toestanden in en nabij de mond van de Rotterdamsche Waterweg te Hoek van Holland Nieuwe Waterweg havens WL rapport nr M35
1937 RWS-BER Reductievlak op de benedenrivieren met inzendingsbrieven BER042 (samenvatting)
1938 RWS Beknopte Nota over de Frequenties van Stormvloeden Stormvloedcommissie stormvloeden Nota No.4025 Z. Vervolg op dzz.schrijven van 18 October 1938, No.3821 Z.
1939 RWS-BER Wetmatigheden in het optreden van stormvloeden Stormvloedcommissie stormvloeden BER058 (samenvatting) Overdruk uit "De Ingenieur"(54), nr 9, ppB31-35
1940 Ingenieur De invloed van het ijs op de waterstanden der groote rivieren Benedenrivieren ijsgang Overdruk uit De Ingenieur nr 7 van 1940
1948 RWS-BER Nota Grenspeil waterstanden Nota (WWKZ) HY-024
1948 RWS-BER Gegevens ijsbezetting in Nederland ijsgang Rapport hy0-27
1948 RWS Verslag metingen Voedingsduiker Maastricht: 2de serie sluizen Nota algemene dienst
1948 RWS Verslag metingen Voedingsduiker Zuid-Willemsvaart sluizen Nota Algemene Dienst
1949 RWS-BER Nota overzicht stormvloeden Stormvloedcommissie waterstanden Nota RWS-BER
1949 RWS-BER Kort overzicht waarop de grenspeilen zijn vastgestelds waterstanden BER223 (samenvatting)
1952 RWS-WWKZ Meten van golfhoogte en golffrequentie golven Nota nr. (WWKZ) HY-036
1962 RWS-BER Enige beschouwingen over het sluiten van de stormvloedkering te Krimpen aan de IJssel Hollandse IJssel stormvloedkeringen Kast van Van Veen nr 416
1965 Bodemdaling, blijvend actueel aspekt van de Nederlandse waterbouw dijken Bericht nr 10, Nederlandse vereniging voor Landaanwinning