Jacobus Westenberg

(1905 - 1977)


(roepnaam: Jacob; Pernau (Estland) 28 feb. 1905 - Den Helder 21 feb. 1977), bioloog, kustmorfoloog. Studeerde biologie en promoveerde aan de UvA op een studie naar de invloed van zoutwaterindringing op zoetwaterflora. Werkte in NOI als visserijbioloog en was krijgsgevangene op Sumatra. Werkte tot z'n pensionering bij het Zoölogisch Station te Den Helder waar hij diepgaande studies verrichtte naar de wordingsgeschiedenis van de Noord-Hollandse kust: Oude kaarten en de geschiedenis van het v.m. eiland Huisduinen(1956), Oude kaarten en de geschiedenis van de Kop van Noord-Holland (2 dln., 1961), Spel van water en land om Huisduinen en Den Helder (1963), Transgressie en waterkering in het verleden van de Kop van Noord-Holland (1963) en Kennemer dijkgeschiedenis (1974).