Meint Wiegersma

(1888 - 1984)


Bovenknijpe 6 dec. 1888 - Heerenveen 30 apr. 1984), leraar, natuurbeschermer. Was onderwijzer te Scharsterbrug en in Hoorn op Terschelling, sinds 1919 leraar aardrijkskunde te Drachten en Assen en sinds de oprichting voorzitter van It Fryske Gea. Schreef artikelen over aardrijkskunde en natuurbescherming w.o. Terschelling, ontstaan en ontwikkeling(1915) en De geologie [van het Princehof] (1948). Zie ook: J.Botke.
Meer info via:

Illustratiebron: Uitreiking Zilveren Anjer door Prins Bernard in 1967 - Anefo