Henri Wiggerts

(1928 - 2010)


(roepnaam: Han; Palembang N.O.I. 4 juli 1928 - Kleve, Duitsland 21 mei 2010), ingenieur, hoogleraar. Na in 1955 te zijn afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TH in Delft, trad hij in dienst van RWS, waar hij leiding gaf bij de afsluiting van het Veerse Gat. Werkte daarna bij de Rijks Planologische Dienst, waar hij nauw betrokken was bij de totstandkoming van de Tweede Nota overde Ruimtelijke Ordening in Nederland (2 dln.; 1966). Van 1969 tot 1989 was hij hoogleraar civiele planologie aan de TU in Delft, als opvolger van J.L Klein. Van zijn publicaties noemen we verder: De afdamming van het Veerse Gat (1961), Oosterschelde en ruimtelijke ordening (1967) en Afsluiting van de Oosterschelde, een open vraag? (1976).


Illustratiebron: Provinciale Zeeuwse Courant 20 maart 1965 -tijdens studiedag over Westerschelde verbinding