Albert Jan Zuur

(1902 - 1961)


(Elburg 22 jan. 1902 - Kampen 2 dec. 1961), bodemkundige, hoogleraar. Studeerde en promoveerde in 1938 aan de LHS te Wageningen. Begon als pionier met bodemonderzoek in de drooggevallen Zuiderzeepolders. Werd in 1939 benoemd tot hoofd van de bodemkundige afdeling van de Directie Wieringermeer (Noordoostpolderwerken). Werd, als erkend deskundige op het gebied van met zeewater geïnundeerde gronden, ingeschakeld bij herinrichting van overstroomde gebieden in binnen- en buitenland. Werd in 1951 benoemd tot hoogleraar te Wageningen in het in cultuur brengen van drooggevallen gronden. Schreef o.m. Ontstaan en aard van de bodem van de Noordoostpolder(1951) en redigeerde het jubileumwerk Langs gewonnen velden, facetten van Smedings werk (1954).