Leon Arthur Hector de Smet

(1919 - 2007)


(Sint Kruis 12 feb. 1919 - Haren 31 aug. 2007), landbouwkundig ingenieur. Studeerde in 1949 af aan de LHS te Wageningen en promoveerde daar op: Het Dollardgebied: bodemkundige en landbouwkundige onderzoekingen in het kader van de bodemkartering (1961). Was werkzaam bij de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen, speciaal voor regionaal bodemkundig onderzoek in de provincie Groningen. Van hetgeen hij in de periode van 1948 tot 1982 publiceerde, noemen we: De wordingsgeschiedenis van Schouwen-Duiveland en Tholen (1950), Bodemkundige aspecten van de afsluiting der zeegaten met betrekking tot de provincie Zeeland (1953), De vorming van de kust van Groningen in verband met de geologisch-bodemkundige opbouw (1964) en Liep de Hunze ten oosten of ten westen van de stad Groningen? (1969).