Jan Willem de Zeeuw

(1921 - 2007)


(Rijsoord 19 okt. 1921 - Wageningen 28 okt. 2007), ingenieur. Studeerde cultuurtechniek aan de LHS in Wageningen waar hij in 1950 afstudeerde als landbouwkundig ingenieur en promoveerde op: Analyse van het afvoerverloop van gebieden met hoofdzakelijk grondwaterafvoer (1966). Was tot 1988 werkzaam bij de vakgroep Cultuurtechniek van de LHS. Van zijn publicaties, geschreven in de periode van 1955 tot 1990, noemen we: Beschouwingen over het voorspellen van afvoerintensiteiten (1956), Hoe draineerde men honderd jaar geleden? (1960) en De Gouden Eeuw uit turf geboren