Johannes den Hartog

(1914 - 2002)


(roepnaam: Jan. Haarlem 22 apr. 1914 - Houston 23 sep. 2002), roman- en toneelschrijver. Ging als tienjarige naar zee, kwam in 1930 op de zeevaartschool en schreef sinds 1934 diverse detectives (onder het pseudoniem F.R.Eckmar = verrek maar), romans en toneelstukken met name over sociale misstanden. Kreeg in 1940 grote bekendheid door zijn Hollands Glorie, een roman over de Nederlandse zeesleepvaart, die meer dan veertig drukken beleefde en verfilmd werd. Vluchtte in 1943 naar Engeland en schreef sindsdien in het Engels met vertalingen naar het Nederlands. Woonde sinds 1962 in Amerika, waar zijn werk grote populariteit genoot. Beschreef in De kleine ark (1954) de belevenissen van kinderen tijdens de overstromingsramp van 1953; in het autobiografische Herinneringen van een bramzijgertje (1967) de visserij op de met afsluiting gedoemde Zuiderzee. Een boek over de geschiedenis van de Nederlandse baggerbedrijven bleef onvoltooid. Ontving als eerste in 1966 de Hustinx-prijs voor Nederlandse toneelschrijvers.
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1984 - Rob Boagaers Anefo, Nat. Archief