Eibert den Herder

(1876 - 1950)


(Harderwijk 27 juli 1876 - Harderwijk 3 sep. 1950), fabrikant, schilder, schrijver. Was fabrikant van visproducten te Harderwijk. Kreeg landelijke bekendheid als tegenstander van de afsluiting van de Zuiderzee. Vervaardigde in 1944 circa honderd schilderijen van de vergane glorie, die deels als illustraties gebruikt zijn in zijn twee boeken: Brak water (1944) en Goud der Zee (1948).
Meer info via:

Illustratiebron: Schokland door de eeuwen heen