Christiaan Leendert van Balen

(1870 - 1943)


(Rotterdam 20 nov. 1870 - Amsterdam 24 nov. 1943), leraar, geograaf. Was leraar aardrijkskunde, later directeur aan de Gemeentelijke Kweekschool in Amsterdam. Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de geograaf Roelof Schuiling redigeerde hij het gedenkboek Geografische Bijzonderheden (1924). Hij werkte mee aan de totstandkoming van diverse leerboeken aardrijkskunde, schoolatlassen en schoolplaten en schreef onder meer: Het Noordzeekanaal; zijn ontstaan en beteekenis voor Amsterdam (1926) en Enkele mededelingen en hypothesenomtrent de vroegere rivieren in het laagveenland tusschen Vecht en Amstel (1927).