Jacobus Wouterus van Dieren

(1902 - 1935)


(roepnaam: Wouter; Amsterdam 10 juni 1902 - Overveen 14 nov. 1935), bioloog. Verbleef na zijn studie enige jaren op Terschelling waar hij werkte aan zijn proefschrift OrganogeneDünenbildung; einegeomorphologische Analyse der Dünenlandschaft der West-FriesischenInsel Terschelling mit pflanzensoziologischen Methoden(1934). Postuum verscheen, voltooid door G.A.Brouwer, Griend, het vogeleiland in de Waddenzee (1950).