Jacob van Lennep

(1802 - 1868)


(Amsterdam 24 mrt. 1802 - Oosterbeek 25 aug. 1868), advocaat, schrijver, dichter. Werd, na zijn studie rechten te Leiden, rijksadvocaat te Amsterdam. Gold als baanbreker voor de plannen tot aanleg van een duinwaterleiding naar Amsterdam, die in 1853 gerealiseerd werden. Van zijn letterkundig werk zijn de historische romans het belangrijkst. M.E.Kluit gaf het dagboek uit van de voettochten die hij in 1823 maakte met zijn vriend Dirk van Hogendorp: Nederland in den goeden ouden tijd (1942).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - 1838 Schilderij van Jan Kruseman, Letterkundig Museum