Johannes van Soest

(1898 - 1983)


(Den Haag 13 oct. 1898 - Wassenaar 30 oct. 1983), elektrotechnisch ingenieur, hoogleraar. Werkte, na in 1925 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, o.m. bij Defensie, PTT en van 1948 tot 1963 als directeur van het Physisch Laboratorium RVO-TNO. Was sinds 1949 hoogleraar in de hoogfrequentietechniek en informatietheorie aan de TH in Delft. Schreef, vanuit zijn grote belangstelling voor de plantenwereld, o.m. De plantengroei rond de Zuiderzee (1932) en Het fluviatiele district in Nederland en zijn flora (met J.G.Sloff; 1938).