Lambertus Marius Joannes Ursinu van Straaten

(1920 - 2004)


(roepnaam: Bert; Rotterdam 2 apr. 1920 - Groningen 8 mei 2004), geoloog, hoogleraar. Studeerde geologie in Leiden en Utrecht en promoveerde op: Grindonderzoek in Zuid-Limburg (1946). Begon in 1947 als assistent van prof. Ph. H. Kuenen aan het Geologisch Instituut van de RUG met bestudering van Waddensedimenten en de opbouw van de Noordzeekust. Sinds 1962 was hij buitengewoon hoogleraar in de Mariene Geologie en Petrologie aan de RUG en van 1972 tot 1985 was hij de opvolger van prof. Ph. H. Kuenen. Van zijn vele publicaties in de periode 1946-2002 noemen we slechts: Het Waddenboek (met J. Abrahamse en J.D. Buwalda; 1964).


Illustratiebron: Grondboor & Hamer 2004, in Memoriam prof. van Straaten