Brand Klaas van den Berg

(1905 - 1984)


(Wijnjeterp gem. Opsterland 4 aug. 1905 - Enschede 14 okt. 1984), sociaal-geograaf, leraar. Studeerde sociale geografie en promoveerde in Utrecht op Het laagveengebied van Friesland(1933). Was leraar aardrijkskunde, later rector van een lyceum in Enschede.