Eduard Alexander van de Meene

(1837 - 1996)


de (roepnaam: Ed; Doetinchem 8 aug. 1937 - Zutphen 3 juni 1996), fysisch geograaf. Werkte, na te zijn afgestudeerd aan de RU in Utrecht, van 1970-1994 bij de Rijks Geologische Dienst als geoloog voor het district Oost (later: Midden Oost) vanuit het RGD-kantoor in Lochem. Hij was de samensteller van diverse bladen van de Geologische Kaart van Nederland 1:50.000 en schreef onder meer: Het ontstaan van de Geldersche IJssel (1979).