Wicher Gosen Nicolaas van der Sleen

(1886 - 1967)


(Haarlem 4 okt. 1886 - Naarden 4 aug. 1964), scheikundige, leraar, publicist. Studeerde scheikunde aan de UvA en promoveerde op De chemische samenstelling van het duinwater in verband met de gesteldheid van de bodem (1913). Was leraar aan verschillende scholen te Haarlem. Was directeur en eigenaar van een scheikundig laboratorium in Haarlem waar o.m. drinkwater en bodemmonsters werden onderzocht. Verrichtte zelfstudie in de zoölogie, geologie en archeologie en maakte zeer vele studiereizen in binnen- en buitenland. Schreef boeken over zijn reizen en diverse tijdschriftartikelen w.o. Het Oudemirdumer Klif (1928).


Illustratiebron: KNAW Huygens-KNAW - Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld p1357