Herman Arend Ferguson

(1911 - 1997)


(Voorburg 25 feb. 1911 - Voorburg 10 april 1997), ingenieur. Was, na in 1938 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1976 in dienst van RWS. Begon bij de studiedienst van de Directie Benedenrivieren, in 1945/46 bij de Dienst Droogmaking Walcheren; figureerde als "Rafelding" in Het verjaagde water (1947) van A.den Doolaard. Werkte daarna als hoofd van de studiedienst te Vlissingen en na de Februariramp van 1953 bij de Dienst Dijkherstel Zeeland. Van 1956 tot 1960 was hij hoofd van de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst, daarna van het arrondissement Rotterdamse Waterweg. Was van 1962 tot 1969 HID in de directie Benedenrivieren en van 1969 tot 1976 van de Deltadienst. Schreef o.m. Herstellings- en verbeteringswerken na de ramp van 1 februari 1953 (1954), De verbetering van de toegang uit zee naar de Nieuwe Waterweg (1967), Delta-visie; een terugblik op veertig jaar natte waterbouw in Zuidwest Nederland (1988), Dialoog met de Noordzee (over het ontstaan van de Nederlandse Delta en de invloed van de mens daarop; 1991) en Benedenrivieren in de jaren zestig; persoonlijke herinneringen van een hoofdingenieur-directeur (1995). Voor zijn wetenschappelijke onderbouwing van het Deltaplan ontving hij in 1987 een eredoctoraat van de TU te Delft. Zie ook: J.Th.Thijsse.


Illustratiebron: Provinciale Zeeuwse Courant - 12 mei 1990 via Krantenbank Zeeland

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1942 RWS-BER Afsluiting van het Zuiderdiep bij Stellendam BER085 (samenvatting)
1942 RWS-BER De mogelijkheid tot het verkrijgen en instandhouden van een grotere vaardiepte in de Wielingen BER086 (samenvatting)
1942 RWS-BER Verbetering Westerschelde bij Bath en Walsoorden BER087 (samenvatting)
1943 RWS-BER Metingen in het Zeegat van Texel meet de "Oceaan" Texel BER117 (samenvatting)
1943 RWS-BER Waarnemingen met de "Oceaan" in het mondingsgebied van de Westerschelde BER118 (samenvatting)
1947 RWS-BER Plan tot verbetering van het Eems Estuarium + Aanvullend memorandum van de Nederlandsche Regeering met betrekking tot de vaststelling van de toekomstige Nederlandsch-Duitsche grens en aanverwante problemen Eems BER191 (samenvatting)
1948 RWS-BER Nota inzake een onderzoek naar de achteruitgang van de onderzeese oever van Walcheren oeververdediging BER210 (samenvatting)
1948 RWS-BER Inleiding tot de getijberekening getijberekening BER211 (samenvatting)